Kirker og sognehistorie

 

Gauerslund ifølge Trap

Fra Trap: Danmark:
Nævnes første gang i et dokument fra 1231, hvor stavemåden er Gauærslund. Til sognet hører foruden landsbyen selv byerne Andkær, Brejning, Brøndsted, Børkop og Sellerup. 
Op til slutningen af 1800-tallet har Gauerslund og Andkær været de største ”byer” i sognet, men to ting ændrede på dette forhold: jernbanestationen i Børkop (fra 1867) og De kellerske Anstalters etablering i Brejning (fra 1898). Siden forrige århundredskifte har disse to byer derfor størrelsesmæssigt domineret sognet.
Sognet hørte – som de andre sogne på Børkop-egnen – til Holmans herred. Fra gammel tid synes tingstedet for dette herred at have været i Gauerslund sogn. Herom vidner stednavne som Tingskov, Tingsvej Agre, Tinghusene m.fl. Frem til 1922 hørte Holmans herred og dermed Gauerslund sogn til Ribe stift. 

Gauerslund kirke. Den ældste del af kirken stammer fra 11-1200 årene
 
Foto Bodil Højlund 2008. 

Gårslev ifølge Trap
Fra Trap: Danmark:
Nævnes første gang i et dokument i 1330, hvor stavemåden er Garzløøf. Sognets største gård er Nebbegård, som i middelalderen var en fast borg. Det var her Valdemar Atterdag i 1348 indløste Fyn, der ligesom resten af Danmark havde været pantsat til de holstenske grever. Den nuværende hovedbygning er opført omkring 1770.
Syd og vest for Gårslev har man fundet 29 oldtidshøje ligesom der på øverst på selve Hvidbjerg er blevet fundet en stenalderboplads.
I Gårslev sogn findes områdets mest attraktive badestrand og sommerhusområde ved Hvidbjerg.

 
Gårslev kirke. Den ældste del af kirken stammer fra 11-1200 årene
Foto: Bodil Højlund

Skærup ifølge Trap
Fra Trap: Danmark:
Nævnes første gang i et dokument fra 1329, hvor stavemåden er Skyæpthorp. Det fortælles, at der i Skærup er en gård, hvor der havde været et kongeligt jagthus. På gården boede der gennem 300 år en familie, søn efter far, alle med navnet Hans Hansen. Så længe mandslinjen levede (til midt i 1700-tallet) havde stedet visse privilegier, idet den første Hans Hansen efter sigende skal have været en uægte søn af kong Hans. Sagnet fortæller i øvrigt også, at kong Hans selv er født i Skærup. I det hele taget kan Skærup bryste sig af diverse forbindelser til det danske kongehus.
Dronning Anne Sophie har i 1743 en nat over stået lig på en gård i Skærup på sin vej fra Clausholm til Roskilde Domkirke, hvor hun er bisat. Hun var gift til venstre hånd med Frederik IV men var efter hans død forvist til sit fødehjem Clausholm af sin stedsøn Christian d. 6.
I sognet har der været to hellige kilder: Thyra Kleve i nærheden af kirken og en anden ved skellet mellem Skærup og Klattrup. 
Skærup kirke. Den ældste del af kirken er fra 11-1200 årene
Foto: Bodil Højlund 2008

 

Smidstrup ifølge Trap

Fra Trap: Danmark:
Nævnes første gang i et dokument fra 1330, hvor stavemåden er Smithstorp. Til sognet hører landsbyerne: Tiufkær, Klattrup, Store Velling, Lille Velling og Håstrup. 
I Smidstrup sogn har vistnok engang ligget 4 adelige sædegårde: Smidstrupgård, Vellinggård, Rønshave og én på Håstrup Nørremark, hvor der tidligere var spor af et voldsted.
Om landsbyen Tiufkær fortæller sagnet, at kong Hans, der flere gange (omkr. 1500) opholdt sig på egnen, under en jagt ved Tiufkær tabte sin handske, som var temmelig kostbar. Der blev ledt intenst efter den men uden resultat. Kongen skulle derfor have spurgt, hvad landsbyen hed, og da man svarede ”Fredskær” havde kong Hans svaret, at når hans handske sådan kunne forsvinde, så skulle man hellere kalde byen for Tyvkær.

Smidstrup kirke. Den ældste del af kirken er fra 11-1200 årene
Foto: Bodil Højlund 2008