hvad er en byprotokol?

Hans Brandt

Den til enhver tid siddende oldermand noterer de vigtigste hændelser og beslutninger i årets løb og overlader så bogen til sin efterkommer. Lodsejerne, der også omtaler sig som bymænd, udgør før kommunerne opstår en slags råd, der tager sig af stort og småt. Blandt de vigtigste opgaver er vedligeholdelse af vejene, fordeling af forskellige arbejdsopgaver, som påhviler bymændene, bl.a. snerydning, aftaler og kontrakter om leje af jord til bebyggelse og udlejning af græsningsrettigheder til byens grønne arealer, herunder også markveje og grøftekanter.

Protokollerne fra Andkær og Brøndsted starter i 1820'erne, og den sidste indførsel i Andkærs protokol er fra 1960!